Ayat Al-Quran yang terdapat asma Allah Al-Baqi adalah surah?

Ayat Al-Quran yang terdapat asma Allah Al-Baqi adalah surah?

  1. Al-Kahfi ayat 45
  2. Al-Ikhlas ayat 2
  3. Al-Araf ayat 34
  4. Ar-Rahman ayat 26-27

Kunci jawabannya adalah: D. Ar-Rahman ayat 26-27.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, ayat al-quran yang terdapat asma allah al-baqi adalah surah ar-rahman ayat 26-27.