Bangsa Indonesia mengembangkan perilaku luhur yang menggambarkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, sikap adil, seimbang antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka menolong, suka menghargai hasil karya orang lain, dan gemar ikut dalam kegiatan untuk memajukan masyarakat yang merata dan berkeadilan sosial. Merupakan pengamalan pancasila sila?

Bangsa Indonesia mengembangkan perilaku luhur yang menggambarkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, sikap adil, seimbang antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka menolong, suka menghargai hasil karya orang lain, dan gemar ikut dalam kegiatan untuk memajukan masyarakat yang merata dan berkeadilan sosial. Merupakan pengamalan pancasila sila?

  1. Sila kelima
  2. Sila pertama
  3. Sila ketiga
  4. Sila kedua

Kunci jawabannya adalah: A. Sila kelima.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, bangsa indonesia mengembangkan perilaku luhur yang menggambarkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, sikap adil, seimbang antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka menolong, suka menghargai hasil karya orang lain, dan gemar ikut dalam kegiatan untuk memajukan masyarakat yang merata dan berkeadilan sosial. merupakan pengamalan pancasila sila sila kelima.