Cara holistik yang digunakan dalam penilaian produk dilakukan?

Cara holistik yang digunakan dalam penilaian produk dilakukan?

  1. Terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan produk
  2. Berdasarkan kesan keseluruhan dari produk,biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian produk
  3. Berdasarkan kesan keseluruhan dari produk,dan dilakukan pada setiap tahap pengembangan produk
  4. Terhadap keseluruhan kriteria yang terdapat pada tahap penilaian

Kunci jawabannya adalah: B. Berdasarkan kesan keseluruhan dari produk,biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian produk.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, cara holistik yang digunakan dalam penilaian produk dilakukan berdasarkan kesan keseluruhan dari produk,biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian produk.