KD 3.1 Isi pokok kandungan dari potongan ayat diatas adalah?

KD 3.1 Isi pokok kandungan dari potongan ayat diatas adalah?

  1. Allah menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan
  2. Allah telah menyempurnakan agama islam, memberikan nikmat dan meridhai agama Islam
  3. Allah melarang kita untuk berburuk sangka dan bergunjing
  4. Allah menciptakan manusia dari berbagai suku supaya saling mengenal

Kunci jawabannya adalah: B. Allah telah menyempurnakan agama islam, memberikan nikmat dan meridhai agama Islam.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kd 3.1 isi pokok kandungan dari potongan ayat diatas adalah allah telah menyempurnakan agama islam, memberikan nikmat dan meridhai agama islam.