KD 3.1 ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji Wada Allah mewahyukan surat?

KD 3.1 ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji Wada Allah mewahyukan surat?

  1. surat al Maidah ayat 3
  2. surat al Hujurat ayat 12
  3. surat al Maidah ayat 2
  4. surat al hujurat ayat 13

Kunci jawabannya adalah: A. surat al Maidah ayat 3.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kd 3.1 ketika nabi muhammad melaksanakan haji wada allah mewahyukan surat surat al maidah ayat 3.