Manakah penulisan tanda baca koma (,) yang salah?

Manakah penulisan tanda baca koma (,) yang salah?

  1. Pemilik Restoran Bunda, Ahmad, sakit keras
  2. Bila tahap pertama dan kedua telah dilakukan, baru tahap ketiga terakhir dapat dilakukan
  3. Alat pengusir tikus itu berfungsi dengan baik, sehingga rumah kami menjadi bersih dari tikus.
  4. Jadi, keputusan itu perlu ditinjau kembali

Kunci jawabannya adalah: C. Alat pengusir tikus itu berfungsi dengan baik, sehingga rumah kami menjadi bersih dari tikus..

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, manakah penulisan tanda baca koma (,) yang salah alat pengusir tikus itu berfungsi dengan baik, sehingga rumah kami menjadi bersih dari tikus..