Menurut Sila Pertama Pancasila, dalam kehidupan kita sehari-hari haruslah memperhatikan dan melaksanakan ajaran agama yang kita yakini. beberapa pernyataan berikut adalah kewajiban-kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang perlu terus dibina dan dikembangkan, kecuali?

Menurut Sila Pertama Pancasila, dalam kehidupan kita sehari-hari haruslah memperhatikan dan melaksanakan ajaran agama yang kita yakini. beberapa pernyataan berikut adalah kewajiban-kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang perlu terus dibina dan dikembangkan, kecuali?

  1. membina kerjasama antar sesama pemeluk agama
  2. mengembangkan sikap saling menghormati dalam pergaulan
  3. meneruskan kebiasaan merayakan hari besar agama bersama-sama
  4. menciptakan suasana penuh kerukunan dimanapun kita berada

Kunci jawabannya adalah: C. meneruskan kebiasaan merayakan hari besar agama bersama-sama.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, menurut sila pertama pancasila, dalam kehidupan kita sehari-hari haruslah memperhatikan dan melaksanakan ajaran agama yang kita yakini. beberapa pernyataan berikut adalah kewajiban-kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang perlu terus dibina dan dikembangkan, kecuali meneruskan kebiasaan merayakan hari besar agama bersama-sama.