Oksigen tidak dapat terbakar jika adanya kurang dari?

Oksigen tidak dapat terbakar jika adanya kurang dari?

  1. 0.13
  2. 0.12
  3. 0.14
  4. 0.15

Kunci jawabannya adalah: B. 0.12.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, oksigen tidak dapat terbakar jika adanya kurang dari 0.12.