Pegawai ASN berkedudukan sebagai?

Pegawai ASN berkedudukan sebagai?

  1. Pejabat Pemerintahan
  2. Abdi negara
  3. Aparatur pemerintah
  4. Aparatur negara

Kunci jawabannya adalah: D. Aparatur negara.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pegawai asn berkedudukan sebagai aparatur negara.