Pemberian Bantuan Langsung Tunai pada masa pemerintahan SBY dimaksudkan untuk mensejahterakan warga kurang mampu yang dananya diambil dari?

Pemberian Bantuan Langsung Tunai pada masa pemerintahan SBY dimaksudkan untuk mensejahterakan warga kurang mampu yang dananya diambil dari?

  1. Dana APBD
  2. Pinjaman luar negeri
  3. Penghapusan Subsidi BBM
  4. Dana Bank Dunia

Kunci jawabannya adalah: C. Penghapusan Subsidi BBM.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pemberian bantuan langsung tunai pada masa pemerintahan sby dimaksudkan untuk mensejahterakan warga kurang mampu yang dananya diambil dari penghapusan subsidi bbm.