Pengetahuan dalam pembelajaran PJOK yang perlu diajarkan kepada peserta didik dalam rangka memenuhi kompetensi ranah pengetahuan hendaknya meliputi?

Pengetahuan dalam pembelajaran PJOK yang perlu diajarkan kepada peserta didik dalam rangka memenuhi kompetensi ranah pengetahuan hendaknya meliputi?

  1. pengetahuan secara deklaratif (declarative knowledge) dan pengetahuan prosedural (procedural knowledge)
  2. pengetahuan secara deklaratif (declarative knowledge) dan pengetahuan praktis (practical knowledge)
  3. pengetahuan kognitif dan tingkah laku behavioristik
  4. pengetahuan praktis (practical knowledge) dan pengetahuan secara deklaratif (declarative knowledge)

Kunci jawabannya adalah: A. pengetahuan secara deklaratif (declarative knowledge) dan pengetahuan prosedural (procedural knowledge).

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pengetahuan dalam pembelajaran pjok yang perlu diajarkan kepada peserta didik dalam rangka memenuhi kompetensi ranah pengetahuan hendaknya meliputi pengetahuan secara deklaratif (declarative knowledge) dan pengetahuan prosedural (procedural knowledge).