Perhatikan nama-nama berikut: 1)Sukiman Wiryosanjoyo 2) Amir Syarifuddin 3) Ali Sastroamijoyo 4) Moh. Hatta 5) Syahrir kabinet yang terbentuk pada masa awal kemerdekaan adalah kabinet?

Perhatikan nama-nama berikut: 1)Sukiman Wiryosanjoyo 2) Amir Syarifuddin 3) Ali Sastroamijoyo 4) Moh. Hatta 5) Syahrir kabinet yang terbentuk pada masa awal kemerdekaan adalah kabinet?

  1. 3, 4, 5
  2. 2, 4, 5
  3. 1, 4, 5
  4. 1, 2, 3

Kunci jawabannya adalah: B. 2, 4, 5.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, perhatikan nama-nama berikut: 1)sukiman wiryosanjoyo 2) amir syarifuddin 3) ali sastroamijoyo 4) moh. hatta 5) syahrir kabinet yang terbentuk pada masa awal kemerdekaan adalah kabinet 2, 4, 5.