Q22. Rajah menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi suatu tindak balas. Antara berikut, manakah dilabel dengan betul bagi tenaga pengaktifan?

Q22. Rajah menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi suatu tindak balas. Antara berikut, manakah dilabel dengan betul bagi tenaga pengaktifan?

  1. D
  2. C
  3. B
  4. A

Kunci jawabannya adalah: C. B.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, q22. rajah menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi suatu tindak balas. antara berikut, manakah dilabel dengan betul bagi tenaga pengaktifan b.