Tujuan Belanda mendirikan sekolah untuk kaum Bumiputera ialah agar?

Tujuan Belanda mendirikan sekolah untuk kaum Bumiputera ialah agar?

  1. Rakyat dapat berbahasa Belanda
  2. Rakyat dapat berdagang
  3. Mendapatkan pegawai dengan upah rendah
  4. Rakyat dapat membaca dan menulis

Kunci jawabannya adalah: C. Mendapatkan pegawai dengan upah rendah.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, tujuan belanda mendirikan sekolah untuk kaum bumiputera ialah agar mendapatkan pegawai dengan upah rendah.