Zakat bagi orang yang mampu hukumnya?

Zakat bagi orang yang mampu hukumnya?

  1. wajib
  2. haram
  3. makruh
  4. Sunah

Kunci jawabannya adalah: A. wajib.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, zakat bagi orang yang mampu hukumnya wajib.